Phòng TCHC

Phòng TCHC chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung Tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Trung Tâm

Chức năng
Phòng TCHC trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác tổ chức hành chính  trong Trung Tâm.

 Nhiệm vụ
 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện:

            a) Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Bộ Y tế;

            b) Xây dựng, mô tả và nắm bắt các vị trí việc làm;

            c) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;

            d) Quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;

            đ) Tổ chức tuyển dụng.

   2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

   3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện:

            a) Lên kế hoạch, tổ chức các buổi kiểm tra nhân lực;

            b) Tổ chức thực hiện luân chuyển nhân lực giữa các khoa, phòng.

   4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

   5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện:

            a) Bảo hiểm xã hội;

            b) Lao động tiền lương;

            c) Thi đua khen thưởng, kỷ luật;

            d) An toàn lao động, vệ sinh lao động;

            e) Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng.

   6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

   7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

   8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

   II. TỔ CHỨC:

   1. Các bộ phận:

   a. Quản lý nhân lực:

   - Lao động tiền lương - Quản lý hồ sơ nhân lực

   - Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách.

   - Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

   b. Đào tạo cán bộ:

   - Quy hoạch cán bộ - Kế hoạch đào tạo

   c. Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Căn cứ kế hoạch công tác của Trung Tâm ế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông tin, phần mềm quản lý của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho, vật tư thiết bị và tài sản khác của bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung ứng điện và cung cấp đầy đủ nước sạch.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo công tác an toàn về an ninh trật tự. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng thuộc phạm vi phòng quản lý, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

- Triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống cháy nổ trong bệnh viện.

- Giải quyết công tác đột xuất khác khi Giám đốc bệnh viện yêu cầu.

- Phối hợp với các phòng chức năng và khoa phòng có liên quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

TỔ CHỨC

- Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.

- Tiếp khách

-  Cung ứng vật tư thông dụng

-  Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa cây cảnh

-  Điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt

-  Bảo vệ trật tự trị an.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi