Phòng Điều Dưỡng

 Phòng Điều dưỡng ban đầu là Tổ Điều dưỡng thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện; Đến năm 2012 Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện  được thành lập; là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh theo Quy chế Bệnh viện. Từ năm 2012, Phòng Điều dưỡng tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư 07/2011 TT-BYT của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
 

I. Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

2.Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong bệnh viện theo quy định;

3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên,hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn; qui chế bệnh viện.

5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

8. Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

9.Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác Điều dưỡng báo cáo Giám đốc Bệnh viện. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ khi được Ban Giám đốc phân công

II Hướng phát triển

Mục đích: Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc và đem đến sự hài lòng cho người bệnh.

1. Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện theo phương châm “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo”.

2. Có những chuyên gia Điều dưỡng trong các lĩnh vực: Chăm sóc mổ tim, can thiệp mạch, …

3. Phát triển chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng.

4. Xây dựng đội ngũ lực lượng chăm sóc vừa hồng vừa chuyên và có kỹ năng giao tiếp tốt.

5. Phát triển công nghệ thông tin trong quản lý điều dưỡng.

6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

7. Luôn cập nhật bổ sung các quy trình chăm sóc, quy trình kỹ thuật điều dưỡng.

8. Cải tiến các biểu mẫu ghi chép điều dưỡng để giảm thời gian ghi chép, tăng thời gian chăm sóc người bệnh.

9. Cải tiến công tác tiếp đón, hướng dẫn người bệnh tại khoa Khám bệnh, sắp xếp lấy bệnh phẩm làm các dịch vụ cận lâm sàng nhanh chóng, thuận tiện giúp giảm thời gian chờ đợi, quá trình khám bệnh kết thúc nhanh hơn

10. Hợp tác với các đơn vị bạn trong lĩnh vực chăm sóc và quản lý điều dưỡng.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi